Kristin spelet 2015

Pressemelding fra Sel Teaterlag:

«Sel teaterlag satser videre på Kristin Lavransdatter i 2015!»

Når en er så heldig å ha ett manus som bygger på litteratur av verdensklasse, så må en jobbe det en kan for å bringe det ut til publikum! God støtte fra publikum, reiseliv, næringsliv, kommune, region, fylkeskommune og aktører, er viktig motivasjon for å gå i gang med å planlegge ett nytt spel.
Sel teaterlag søker nå all den støtte de kan få både av økonomiske og frivillige ressurser til å få på plass Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter 2015 i juni, nærmere bestemt 23-27.juni.

Å ha en unik regional «teaterskole» for amatørskuespillere, musikere og dansere er viktig, og publikumstallet går opp. Dette på tross av at kunst koster og at dette er ett voldsomt løft for en liten amatørteaterorganisasjon. Det er viktig for teatermiljøet i regionen å ha en slik mulighet til å jobbe sammen med profesjonelle skuespillere og under profesjonell ledelse, dette styrker arbeidet vårt med andre oppsetninger og er i tillegg ett «springbrett» for unge talenter.

I forestillingen i 2014 ble det gjort en rekke vellykkede endringer med musikk, scenografi og nye scener. Dette arbeidet fortsetter og er nå under planlegging utover høsten. Vi håper snart å kunne presentere nye spennende navn i forbindelse med forestillingen i 2015.

For Sel teaterlag
Reidun Aasgaard
97605714

10453434_795544940479624_1595224810399185488_n